Imatge ONA OutDoor “L’esport és de tothom”

El passat 10 de maig es posà en marxa la quarta edició de l’ONA OutDoor “L’esport és de tothom”, la gimcana per a la igualtat dirigida per l’equip del projecte ONA del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca.

 

ONA OutDoor “L’esport és de tothom”

Imatge

  • ONA OUTDOOR, LA GIMNACA PER A LA IGUALTAT DEL PROJECTE ONA

 

El passat 10 de maig es posà en marxa la quarta edició de l’ONA OutDoor “L’esport és de tothom”, la gimcana per a la igualtat dirigida per l’equip del projecte ONA del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca.

 

L’activitat, desenvolupada els matins al parc de Sa Sivina de Punta Prima, s’ofereix als alumnes de cinquè i sisè de primària dels diversos centres escolars de Menorca.

 

A hores d’ara, ja són més de 225 alumnes de cinc centres diferents que han passat per aquest circuit de proves que té com a objectiu principal fomentar la igualtat de gènere en el sector esportiu entre els més petits, així com promoure valors com la cooperació, la confiança i el treball en equip.

 

Aquesta edició ha comptat amb la participació del CEIP Sa Graduada de Maó, CEIP Sant Lluís, CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal, CEIP Francesc d’Albranca des Migjorn Gran i CEIP Àngel Ruiz i Pablo des Castell. Tot i així, en anteriors edicions, han participat altres centres de diferents municipis.

 

L’èxit que assoleix la proposta any rere any, impulsa a l’equip del projecte ONA a seguir oferint aquest tipus d’activitats als centres escolars, per arribar a un major nombre d’alumnes i emfatitzar els beneficis de la pràctica d’activitat física en l’entorn natural des de les primeres edats.

 

  • ONA A LES ESCOLES: IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR

 

L’activitat, que va dirigida als alumnes de cinquè i sisè de primària, consisteix en la superació d’una gimcana a l’aire lliure en la qual els grups, formats prèviament pels mestres i de manera mixta, han de superar una sèrie de proves físiques per arribar a desxifrar un missatge secret. Aquest missatge, que llegeix el grup guanyador, recull els valors d’igualtat, equitat d’oportunitats i treball en equip entre fillets i filletes.

 

L’objectiu que es cerca amb la realització d’aquesta activitat és el de promoure la coeducació i, en conseqüència, la igualtat de gènere en la pràctica fisicoesportiva, especialment en matèria d’educació física.

 

  • PROJECTE ONA: DONA, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT A MENORCA

 

El Projecte ONA sorgeix a finals de l’any 2017 amb la intenció d’estudiar i aprofundir en les diferències detectades entre sexes, vinculades a la pràctica fisicoesportiva de la població menorquina.

 

A partir de l'elaboració de l’estudi i diagnosi “Hàbits i motivacions a la pràctica d’activitat física i/o esport de la població menorquina. Anàlisi comparatiu entre sexes”, dissenyat per extreure els primers resultats significatius a nivell insular, quedà corroborada l’evident necessitat de seguir treballant per a la promoció de la pràctica fisicoesportiva femenina a l’illa i pal·liar, d’aquesta manera, les desigualtats generades entre sexes.

 

  • L’ESTUDI I DIAGNOSI, PUNT DE PARTIDA DEL PROJECTE ONA

 

L’estudi partia d’una mostra total de 988 subjectes (496 homes i 492 dones) dels diferents municipis de l’illa de Menorca.

 

S’administraren 4 models de qüestionari diferents, adaptats en funció de l’etapa evolutiva de cada subjecte: model 1 (escolars 6-8 anys), model 2 (escolars i alumnes dels centres d’educació secundària 9-16 anys), model 3 (joventut i població adulta 17-30 anys) i model 4 (població adulta i gent gran 31-76+ anys).

 

Els resultats:

 

- El 73% dels subjectes que practiquen esport en competició són homes, davant un 27% de dones.

 

- El 64% dels subjectes que no practiquen cap esport són dones davant un 36% d’homes.

 

- El 57% dels subjectes que practiquen la pràctica reglada (inclou aquelles activitats que es practiquen a qualsevol centre o instal·lació esportiva amb unes directrius i periodicitat determinades, excloent el caràcter competitiu de la mateixa activitat) són dones, davant un 43% d’homes.

 

- El 51% dels subjectes que practiquen de manera lliure (activitats que es duen a terme per pròpia iniciativa, sense directrius externes i allunyades de la competició, sent realitzades a qualsevol espai on la pràctica sigui possible) són dones, davant un 49% d’homes.

 

Motius que determinen la pràctica d’activitat física i/o esport:

 

- Homes: diversió i l’entreteniment, passar temps amb els amics i mantenir una bona salut física, mental i social.

 

- Dones: valoren una nova dimensió, la superació personal: esforç, dedicació, millora i reptes.

 

Motius pels quals no es practica activitat física i/o esport:

 

- Homes: incompatibilitat horària amb els estudis o treball (36,5%), la mandra i el fet d’avorrir-se (22,2%) i haver d’ocupar-se de les tasques domèstiques i/o responsabilitats familiars (19%).

 

- Dones: incompatibilitat horària amb els estudis o treball (28%), haver d’ocupar-se de les tasques domèstiques i/o responsabilitats familiars (19,3%) i el fet de tenir altres prioritats o no considerar la pràctica d’activitat física i/o esport com quelcom necessari a la seva vida (18,6%).

 

A què dediques el teu temps lliure en cas de no practicar?

 

- Homes: diversió i entreteniment: TV, videojocs, festa, discoteques i bars, cinema, viatges, cuina i lectura (33,7%).

 

- Dones: responsabilitats familiars: cura dels fills i/o néts, tasques domèstiques (36,26%).

 

Els resultats obtinguts evidenciaren les hipòtesis inicials, generades a partir del seguit d’obstacles que a dia d’avui segueixen dificultant l’esport femení. Entre elles, la falta de temps lliure, una menor disponibilitat econòmica, la falta de reforç social, la manca de sentit lúdic, les diferents formes de socialització, el menor espai dedicat a l’esport femení en els mitjans de comunicació i el menor pes en les competicions femenines.

 

L’estudi del projecte ONA tornà a posar de relleu les desigualtats detectades i encara pendents de treballar:

 

- Diferències entre homes i dones en quant a la pràctica esportiva.

 

- Menor reforç social per a la dona en el món de la competició.

 

- Les responsabilitats familiars (fills i/o néts) ocupen la major part del temps lliure.

 

- Les obligacions familiars (tasques de la llar) minimitzen les possibilitats de lleure de les dones.

 

- Esdeveniments esportius poc pensats per a les dones.

 

- Desigualtat en l’interès amb la informació esportiva.

 

D’aquí que els resultats de l’estudi servissin de punt de partida per al posterior plantejament de noves línies de treball adreçades a assolir la finalitat última d’aquest projecte: promoure la figura femenina en el món de l’activitat física i/o l’esport a Menorca, en tots els seus àmbits i nivells d’actuació.

 

Des d’aquell moment, es considerà oportú dissenyar, gestionar, organitzar i executar un pla d’actuacions des del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca, que fes tangible, a partir d’accions específiques i concretes, el foment de les condicions que afavoreixen la igualtat de la dona en el món esportiu i de l’activitat física, i la seva incorporació en tots els seus àmbits i camps de treball.

 

Amb l’objectiu de donar resposta a una problemàtica social que està a l’ordre del dia, el projecte ONA planteja diferents propostes per a cada temporada esportiva, cada cop més enriquidores, innovadores, implicades, compromeses i amb noves oportunitats laborals.

 

  • PROJECTE ONA: L’EVOLUCIÓ DE L'ESPORT EN L'ÀMBIT SOCIAL

 

El projecte ONA treballa per donar a conèixer la realitat femenina en el sector esportiu i servir d’inspiració a moltes dones amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, despertant en elles l’esperit de lluita, superació i creixement personal. El projecte ONA aposta per un futur amb més dones que gaudeixin de l’activitat física i/o l’esport i els beneficis que aquests impliquen.

 

El Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca entén l’esport i/o l’activitat física com a eina de millora en la qualitat de vida de les persones, per la seva repercussió en la salut, en les relacions interpersonals i en el propi desenvolupament humà, així com en el foment de la col·laboració i l’enriquiment individual i col·lectiu. D’aquesta manera, l’evolució de l’esport femení és paral·lela a les conquestes de la dona en tots els seus àmbits i plans socials.

 

Trobareu més informació del projecte al portal web projecteona.com

 

 
Compartir
 
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS