L'esport, transmissor de valors socials

Amb el projecte "Els valors en l'esport  de Menorca", el Consell Insular treballa en la pràctica esportiva com a eina de transformació social i personal a partir del respecte a les persones i l'entorn de Menorca.

 

L'esport, transmissor de valors socials

Amb el projecte "Els valors en l'esport  de Menorca", el Consell Insular treballa en la pràctica esportiva com a eina de transformació social i personal a partir del respecte a les persones i l'entorn de Menorca.

 

Les activitats de “Els valors en l'esport escolar de Menorca” estan dirigides a promoure i fomentar l'activitat física i l'esport:

 

- per al benestar físic, psíquic i emocional de la persona i mantenir un bon nivell de salut (Gabinet de medicina esportiva, Moviments, …)

 

- per al creixement personal i social en l'edat escolar,

 

- als diferents àmbits de la societat (esport per a tothom, competició, com a activitat de promoció turística) i en les diferents orientacions (IGA, curses populars, actes esportius, ...)

 

Una de les línies estratègiques del departament d'Esports del Consell de Menorca se centra en els escolars. Una època de la vida en què s'adquireixen valors socials i educatius que els ajuden a formar-se com a persones.

 

A través de "L'esport per a l'edat escolar" s'impulsa la pràctica esportiva en:

 

- Promoció: dirigida a tota la població amb l'objectiu de familiaritzar una o diverses modalitats esportives.

 

- Iniciació: dirigida als esportistes escolars amb l'objectiu de participar en jocs o competicions en l'àmbit municipal i insular i amb finalitats formatives i lúdiques.

 

- Competició: dirigida als esportistes en edat escolar interessats en desenvolupar un més alt nivell esportiu amb objectius formatius, competitius i de rendiment.

 

Mitjançant els programes Xala Jugant, Xala la Natura i diferents nivells de competició.

 

Per aconseguir aquests objectius, el Consell de Menorca fa feina en 4 pilars que considera que s'han d'implicar en el sistema de l'esport escolar perquè són els que intervenen dia a dia en la pràctica esportiva:

 

- Els esportistes, d'entre 6 i 16 anys, que són els protagonistes.

 

- Els entrenadors i monitors, com a responsables de la formació esportiva però també de la formació de la persona i que han d'establir un escenari de pràctica esportiva respectuosa entre tots els participants.

 

- Els pares i les mares, com a responsables de l'educació dels escolars que han de col·laborar amb la formació dels esportistes.

 

- Els àrbitres, com a col·lectiu necessari per a establir un marc normatiu que permeti l'aprenentatge dels diferents esports en un marc d'igualtat.

 

Per tot això, des del departament d'Esports del Consell s'han plantejat diferents línies d'actuació i programes com un Decàleg de bones conductes, una proposta d'un nou Codi Ètic, les jornades "Entrenar educant" i "Més enllà de l'esport", ... 

Són activitats dirigides a implantar a Menorca una pràctica esportiva saludable i la formació esportiva dels escolars fonamentada en valors educatius i socials.

 

Què vol dir educar en valors?

 

Per a la temporada 2016/17 l'àrea d'esports del Consell Insular de Menorca posa en marxa un seguit d'accions destinades a reforçar els valors dels escolars de l'illa en la pràctica esportiva i la formació dels agents esportius.

 

Els objectius d'aquestes actuacions són:

- augmentar el nombre d'esportistes de 3 a 16 anys,

- augmentar el rendiment esportiu dels mateixos, i

- que els esportistes siguin bones persones, que aprenguin els valors que la pràctica esportiva ens ensenya.

 

Des de la Conselleria d'Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports, entenem que aquest programa ha de ser un marc de referència per a totes les entitats esportives de Menorca. Per això, la col·laboració entre el Consell Insular i els ajuntaments de l'illa és essencial.

 

En primer lloc, s'iniciarà un procés d'actualització dels coordinadors i els responsables esportius municipals amb informació de les diferents normatives i propostes sobre la política esportiva a Menorca i a les Illes Balears.

 

En un segon pas, es plantejarà la possibilitat que cada ajuntament redacti el seu propi pla municipal de Valors en l'esport per:

 

- augmentar les habilitats socials entre els joves,

- aprendre a conviure amb pensaments negatius per poder reduir la seva repercussió,

- disminuir l'índex de violència i agressivitat,

- prevenir conductes antisocials,

- millorar el rendiment esportiu i aconseguir que els esportistes s'esforcin al màxim dins les seves pròpies valoracions de l'esforç,

- fomentar hàbits saludables, per exemple per prevenir la iniciació al consum de drogues dels joves, i

- en definitiva, aconseguir bones persones.

 

Aquest programa que desenvolupen el Govern Balear i els Consells Insulars pretén sensibilitzar esportistes, famílies i professionals per crear el millor ambient a la pràctica esportiva i aprendre dels valors positius del treball en equip i el respecte als altres.Posam valors a l'esport amb IntegrasportL'àrea d'Esports del Consell de Menorca ha presentat el programa "Posam Valors a l'Esport" per al període 2017-1018 a través del qual s'oferirà suports als clubs per treballar la formació esportiva. Serà una formació complementària al procés d'aprenentatge dels esportistes de les categories aleví, infantil i cadet amb la col·laboració dels clubs de l'illa.

 

Les dades amb què la Conselleria d'Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports fa feina assenyalen la importància de desenvolupar accions integrades, no aïllades, perquè la responsabilitat de creixement dels joves esportistes és compartida per tot un col·lectiu. Per això, hi ha la necessitat de crear una eina de transformació de tot l'entorn que afavoreixi l'aprenentatge dels i les esportistes i faci de l'esport el millor vehicle de creixement personal.

 

El projecte Integrasport preveu diferents actuacions:

 

1- Activitats que complementin la formació dels esportistes:

Treball emocional, dinàmica de grups, ...

2- Activitats per a la formació d'entrenadors i delegats:

Treball de suport amb els entrenadors i delegats

3- Activitats de sensibilització de mares i pares:

Treballs per a la relació amb altres pares, amb esportistes, ...

4- Activitats de foment dels valors educatius a la competició:

Tercer temps.

 

L'àrea d'esports del Consell de Menorca ha creat un equip de feina que, en col.laboració amb els representants dels clubs que vulguin participar en el projecte, organitzarà els grups de feina, valorarà les necessitats dels clubs, definirà el programa d'activitats i planificarà les sessions. 

 

Seran 17 sessions durant 13 setmanas aproximadament en dos periodes: de novembre a gener i de febrer a abril. Aquestes s'inclouran en l'activitat esportiva habitual i tots dos, equip del Consell i club, faran un seguiment per assegurar el correcte desenvolupament de les accions que es duguin a terme.


Adjuntem el programa Integrasport que es desenvoluparà al curs 2017-2018.

 

 

Posam valors a l'esport
Posam valors a l'esport
Posam valors a l'esport
Posam valors a l'esport
Programa Integrasport 2017-2018
Integrasport 2017
Aprendre valors 2017
II edició Premi Imagesport
Experiències i valors a l'arbre de la vida 2017
Posam valors a l'esport amb Integrasport 2017
Gala II Premi Imagesport 2017
Projecte ONA (Dona, Activitat Física i Esport a Menorca) 2018
Compartir
 
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS