Imatge Convocatòries d'ajuts a l'esport

Convocatòries d'ajuts del servei d'Esports del Consell Insular de Menorca dirigides a l'esport menorquí, tant a esportistes com a les entitats esportives sense ànim de lucre.

 

Convocatòries d'ajuts a l'esport

Imatge

  • Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre

 

La finalitat d’aquesta convocatòria és la difusió, el manteniment, la formació i la promoció de l'activitat esportiva a través de les activitats que desenvolupen les entitats esportives de Menorca donades d'alta en el Registre d'entitats esportives de les Illes Balears, contribuint així al desenvolupament i la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.
 
Les entitats poden optar a totes les línies, a excepció de les delegacions, que només poden optar a les línies 1 i 4.

- Línia 1: per al manteniment de les delegacions i els clubs esportius (en general es tindrà en compte el nombre d'esportistes, els tècnics titulats, la difusió i les activitats que es duguin a terme).
- Línia 2: per a les dietes dels equips en lligues fora de l'illa de Menorca i dietes per als esportistes individuals en campionats fora de Menorca.
- Línia 3: de beques per a la formació dels tècnics esportius.
- Línia 4: per als desplaçaments per participar en les competicions oficials o fases mínimes de classificació fora de Menorca.

 

Més informació sobre aquesta convocatòria d'ajuts

 

  • Ajuts per a esportistes individuals menorquins o residents a l'illa de Menorca i destacats durant la darrera temporada esportiva.


Aquests ajuts tenen com a objecte finançar la preparació i participació dels esportistes d'esports individuals menorquins, o residents a l'illa de Menorca, amb llicència federativa balear, a partir de la categoria infantil i considerats esportistes d'elit, és a dir destacats per les seves actuacions i classificació en campionats d'Espanya, d'Europa i del món i en competicions o rànquings oficials d'àmbit nacional i internacional, així com seleccionats per la federació corresponent per representar Espanya en competicions internacionals.

 

Més informació sobre aquesta convocatòria d'ajuts

 

  • Ajuts a les famílies per a finançar la participació a activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es duguin a terme a Menorca
     

L'objecte d'aquests ajuts és donar suport a les famílies en situació de necessitat econòmica per a la participació de la infància i Ia joventut a les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de Menorca, que inclou també activitats esportives.

 

Poden ser beneficiaries dels ajuts les persones físiques amb fills i filles d'entre 3 i 17 anys, ambdós inclosos, que realitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil a Menorca l'estiu d'enguany.

 

Més informació sobre aquesta convocatòria d'ajuts

 

 
 
Compartir
 
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS